نمونه کارهای ما

در این بخش صرفاً نمونه کارهایی ارائه شده که از نگاه خروجی نهایی تصویر، به آن پرداخته شده است.
از اینرو در بخش مشتریان چینش، فعالیت‌های کلان با آنها توضیح داده شد.

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی پوستر نایک

طراحی پوستر نایک

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی تقویم درسا هود

طراحی تقویم درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی پوستر مدیس

طراحی پوستر مدیس

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی استند درسا هود

طراحی استند درسا هود

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بروشور بلوری

طراحی بروشور بلوری

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کارتن توباچی

طراحی کارتن توباچی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کارتن درسا هود

طراحی کارتن درسا هود

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی تقویم مدیس

طراحی تقویم مدیس

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بروشور توباچی

طراحی بروشور توباچی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی بروشور درسا هود

طراحی بروشور درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی پوستر فوما

طراحی پوستر فوما

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی کارتن شاپکا

طراحی کارتن شاپکا

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی استند سوپر مکس

طراحی استند سوپر مکس

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

شروع کنید...

چه در آغاز یک راه هستید، چه در میان راه، چه در پایان راه
همین حالا با چینش تماس بگیرید
تا تصویرتان ماندگارتر شود.

telegram

telegram

telegram
flickr

flickr

flickr
google-plus

google-plus

google-plus
instagram

instagram

instagram
twitter

twitter

twitter
pinterest

pinterest

pinterest
facebook

facebook

facebook
youtube

youtube

youtube
tumblr

tumblr

tumblr
call

call

call
linkedin

linkedin

linkedin
vimeo

vimeo

vimeo
شرکت توسعه صنعت چینش
گروه چینش همراهی‌ست همیشگی
برای توسعه تصویر سازمان شما

نشانی: تهران، جردن، شریفی، پلاک ۳۲
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۸۰
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۱
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۴
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۴
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید