نمونه کارهای ما

در این بخش صرفاً نمونه کارهایی ارائه شده که از نگاه خروجی نهایی تصویر، به آن پرداخته شده است.
از اینرو در بخش مشتریان چینش، فعالیت‌های کلان با آنها توضیح داده شد.

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم درسا هود

طراحی تقویم درسا هود

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی کارتن درسا هود

طراحی کارتن درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی پوستر فوما

طراحی پوستر فوما

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی کارتن شاپکا

طراحی کارتن شاپکا

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی بروشور توباچی

طراحی بروشور توباچی

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی تقویم مدیس

طراحی تقویم مدیس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بروشور بلوری

طراحی بروشور بلوری

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بروشور درسا هود

طراحی بروشور درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر نایک

طراحی پوستر نایک

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارتن توباچی

طراحی کارتن توباچی

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی استند سوپر مکس

طراحی استند سوپر مکس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی استند درسا هود

طراحی استند درسا هود

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی پوستر مدیس

طراحی پوستر مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بروشور پارمیدا

شروع کنید...

چه در آغاز یک راه هستید، چه در میان راه، چه در پایان راه
همین حالا با چینش تماس بگیرید
تا تصویرتان ماندگارتر شود.

telegram

telegram

telegram
flickr

flickr

flickr
google-plus

google-plus

google-plus
instagram

instagram

instagram
twitter

twitter

twitter
pinterest

pinterest

pinterest
facebook

facebook

facebook
youtube

youtube

youtube
tumblr

tumblr

tumblr
call

call

call
linkedin

linkedin

linkedin
vimeo

vimeo

vimeo
شرکت توسعه صنعت چینش
گروه چینش همراهی‌ست همیشگی
برای توسعه تصویر سازمان شما

نشانی: تهران، جردن، شریفی، پلاک ۳۲
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۸۰
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۱
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۴
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۴
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید