نمونه کارهای ما

در این بخش صرفاً نمونه کارهایی ارائه شده که از نگاه خروجی نهایی تصویر، به آن پرداخته شده است.
از اینرو در بخش مشتریان چینش، فعالیت‌های کلان با آنها توضیح داده شد.

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی تقویم درسا هود

طراحی تقویم درسا هود

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی استند سوپر مکس

طراحی استند سوپر مکس

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی بروشور توباچی

طراحی بروشور توباچی

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر مدیس

طراحی پوستر مدیس

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بروشور درسا هود

طراحی بروشور درسا هود

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی کارتن شاپکا

طراحی کارتن شاپکا

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی کارتن درسا هود

طراحی کارتن درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی پوستر نایک

طراحی پوستر نایک

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی تقویم مدیس

طراحی تقویم مدیس

طراحی استند درسا هود

طراحی استند درسا هود

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کارتن توباچی

طراحی کارتن توباچی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی بروشور بلوری

طراحی بروشور بلوری

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی پوستر فوما

طراحی پوستر فوما

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

شروع کنید...

چه در آغاز یک راه هستید، چه در میان راه، چه در پایان راه
همین حالا با چینش تماس بگیرید
تا تصویرتان ماندگارتر شود.

telegram

telegram

telegram
flickr

flickr

flickr
google-plus

google-plus

google-plus
instagram

instagram

instagram
twitter

twitter

twitter
pinterest

pinterest

pinterest
facebook

facebook

facebook
youtube

youtube

youtube
tumblr

tumblr

tumblr
call

call

call
linkedin

linkedin

linkedin
vimeo

vimeo

vimeo
شرکت توسعه صنعت چینش
گروه چینش همراهی‌ست همیشگی
برای توسعه تصویر سازمان شما

نشانی: تهران، جردن، شریفی، پلاک ۳۲
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۸۰
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۱
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۴
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۴
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید